1. JURIDISCHE INFORMATIE

De uitgever van de site is het bedrijf MADISAN, L'ANTIGEL, Het hoofdkantoor van dit bedrijf is momenteel gevestigd in La Rosiere - 73700 Montvalezan
Btw-nummer: *********
Maatschappelijke zetel: in Rosiere - 73700 Montvalezan
E-mail: sandrine.noir@sfr.fr
Directeur publicatie: Sandrine NOIR

2. SITE HOSTING

De website antigel.com wordt gehost door OVH, SAS met een kapitaal van 10.000.000 euro, geregistreerd bij de RCS van Roubaix-Tourcoing onder nummer 424 761 419 00045. Hoofdkantoor: 2 rue Kellerman 59100 Roubaix Frankrijk

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Site en al zijn inhoud (in het bijzonder de handelsmerken, logo's, elk grafisch, tekstueel en IT-element van de Site, inclusief in het bijzonder de boomstructuren, opmaak, artikelen, presentaties, illustraties, foto's en/of enig ander document) zijn beschermd door Franse en internationale wetten op auteursrecht en intellectueel eigendom. Er kan geen interpretatie worden gemaakt ten gunste van een gebruikerslicentie of enig recht om deze elementen te gebruiken. Als zodanig zijn hun weergaven, reproducties, overlappingen, uitzendingen en herhalingen, gedeeltelijk of volledig, verboden (artikel L. 122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom). Iedereen die dit doet zonder een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten te kunnen rechtvaardigen, riskeert de sancties met betrekking tot het misdrijf namaak (Artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom). MADISAN kan gebruik maken van haar rechten, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, om een procedure in te leiden, in het bijzonder een strafrechtelijke procedure. MADISAN behoudt zich het recht voor om de informatie, producten, programma's of gebruiksvoorwaarden beschreven op de Site op elk moment te verbeteren of te wijzigen, zonder enige aansprakelijkheid als gevolg daarvan. De toepasselijke voorwaarden en mededelingen zijn die welke van kracht zijn op de datum van uw verbinding met de Site.

4. HYPERTEXT-LINKS

De gebruiker die zou worden omgeleid naar een site van derden via een hyperlink die in de richting van andere sites is opgesteld, erkent dat MADISAN geen controle heeft over de inhoud, informatie, producten en diensten die op deze sites worden aangeboden. Bijgevolg kan MADISAN in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van sites die toegankelijk zijn via hypertextlinks. MADISAN is evenmin verantwoordelijk voor hyperlinks die naar de Site verwijzen. Iedereen die hyperlinks naar de site wil opzetten, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van MADISAN verkrijgen.

5. BEPERKING VAN GARANTIES

MADISAN herinnert internetgebruikers aan de kenmerken en beperkingen van het internetnetwerk. MADISAN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot de Site of, integendeel, de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen. MADISAN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de Site niet beschikbaar is, om welke reden dan ook (technische storing, netwerkcongestie, enz.). De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de Site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. MADISAN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade aan gebruikers, aan hun IT- of telecommunicatieapparatuur, aan de gegevens die daar zijn opgeslagen en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit. De informatie op de Site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De informatie die op deze Site wordt gepubliceerd, wordt regelmatig bijgewerkt en gecontroleerd, maar kan nog steeds fouten bevatten. De informatie moet in ieder geval in overweging worden genomen wanneer deze online wordt gezet en niet wanneer u de Site raadpleegt (deze gegevens kunnen zijn bijgewerkt tussen het moment dat u het downloadde en het moment waarop u ze leest). MADISAN kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor deze informatie.

6. MERKEN

Alle genoemde merken, in het bijzonder MADISAN, zijn gedeponeerde handelsmerken. Alle rechten voorbehouden copyright © - 2018 - MADISAN.

7. GEBRUIK VAN DE SITE

MADISAN biedt de Site voornamelijk aan voor gebruik door haar klanten en iedereen die meer wil weten over haar diensten. Wanneer u verbinding maakt met de Site: - stemt u ermee in deze kennisgevingen na te leven, evenals, meer in het algemeen, de toepasselijke wetgeving, - u onthoudt zich van elke verzameling of misbruik, in het bijzonder van de persoonlijke informatie waartoe u toegang zou kunnen krijgen en, in het algemeen , elke handeling die derden kan schaden. Wanneer u een formulier invult en informatie verstrekt, stemt u ermee in om: - echte, exacte, actuele informatie te verstrekken op het moment van invoer en in het bijzonder geen valse namen, kwaliteiten of adressen te gebruiken, of zelfs namen, kwaliteiten of adressen zonder daartoe bevoegd te zijn, - registratiegegevens up-to-date te houden om hun echte en exacte aard te allen tijde te garanderen, - geen informatie, programma's of elementen beschikbaar te stellen of te verspreiden die illegaal, laakbaar of zelfs schadelijk zijn (zoals virussen, piraterij of het kopiëren van software). - geen opmerkingen, meningen of informatie te verspreiden van lasterlijke, obscene, gewelddadige, racistische aard en meer in het algemeen in strijd met de geldende wetten en voorschriften, de rechten van individuen en de goede zeden. In geval van overtreding van deze bepalingen behoudt MADISAN zich het recht voor om u de toegang tot de Site of tot de aangeboden diensten te ontzeggen, uitsluitend voor uw eigen schuld, onverminderd eventuele aansprakelijkheidsacties.

 

© 2018 bedankt creatief

bel nu

     Wij geven u een afspraak vanaf 14/12/2024

       Bedankt allemaal voor dit prachtige seizoen

             Wij zijn op zoek naar ons nieuwe team           

     Stuur uw CV naar restoantigel@gmail.com

         Seizoenservaring vereist - 2 seizoenen in de gevraagde functie -